Der Kinderen Assuradeuren BV is een volmachtbedrijf. De meeste verzekeringsintermediairs zijn dat niet: zij zijn een tussenpersoon tussen de verzekeringsmaatschappij en de verzekerde.Een volmachtbedrijf daarentegen heeft van verzekeringsmaatschappijen de volmacht gekregen om zelf te beoordelen of een bepaald risico verzekerbaar is, zelf polissen op te stellen en schades af te wikkelen.

Dat doen verzekeringsmaatschappijen natuurlijk niet zomaar: het is een teken van groot vertrouwen in het volmachtbedrijf.

Op deze website vindt u informatie over ons bedrijf en onze activiteiten. Voor het afsluiten van een verzekeringsproduct neemt u altijd contact op met onze bemiddelaar der Kinderen Verzekeringen BV.

Hebt u een vraag, neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag!

Register Gevolmachtigd Agent