Privacy

der Kinderen is een financiële dienstverlener. Bij de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten ontvangen we via een adviseur of direct van u uw persoonsgegevens. De bescherming van uw persoonsgegevens en de zorgvuldige behandeling daarvan is voor ons heel belangrijk. Op deze pagina leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Privacybeleid
In ons privacybeleid staat hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Dit beleid is in overeenstemming met de doelstellingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. U kunt de gedragscode downloaden via verzekeraars.nl > Branche > Zelfregulering.

Het gebruik van deze site
Wij hebben maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze site te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Als u onze site bezoekt, kunnen wij bezoekersgegevens verzamelen en opslaan om de gebruiksvriendelijkheid van de site te bevorderen. De medewerkers die van deze gegevens kennis kunnen nemen, moeten deze informatie geheimhouden.

Meer weten? Lees de Privacyverklaring
In de der Kinderen Privacyverklaring leest u meer over de zorgvuldige wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.
Wilt u weten of alle persoonsgegevens die wij van u hebben juist zijn? Of heeft u vragen over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan? Stuur dan een brief naar der Kinderen, t.a.v. de functionaris voor gegevensbescherming, Postbus 20, 6336 ZG Hulsberg of stuur een e-mail naar info@derkinderen.com.