Gedragscode

Wij hechten veel waarde aan een integere bedrijfsvoering. Binnen de verzekeringsbranche zijn initiatieven genomen om de integriteit in de bedrijfsvoering te bewaken. Wij staan achter het volmachtprotocol en de gedragscode NVGA 2012.

Hier kunt u dit nalezen:

Gedragscode-NVGA

Protocol_Volmacht

Belangenconflict Procedure