Verzekeringskaarten + Productwijzers

Verzekeringskaarten

Met de digitale Verzekeringskaart kunnen consumenten in een oogopslag de meest relevante dekkingsinformatie van een specifiek verzekeringsproduct zien. Het gaat daarbij niet alleen om wat er wél vergoed wordt, maar ook om de belangrijkste uitsluitingen en eventueel andere relevante informatie. De Verzekeringskaart fungeert als eenvoudige en begrijpelijke visuele vertaling van de polisvoorwaarden. Met dit hulpmiddel kan de consument beter beoordelen of een bepaald soort verzekering toegevoegde waarde voor hem of haar biedt.

Nationale Nederlanden : klik hier

Allianz : klik hier

A.S.R. : klik hier

Goudse : klik hier

DAS : klik hier

Productwijzers

Productwijzers geven belangrijke algemene informatie over een betreffende verzekering. Elke productwijzer meldt de belangrijkste kenmerken van een bepaald soort verzekering.

Als u van plan bent een verzekering af te sluiten, dan is de productwijzer een handig hulpmiddel. U kunt daarmee beoordelen of de verzekering biedt wat u ervan verwacht en of u die echt nodig hebt.

Onderstaand vindt u alle productwijzers zoals deze voor onze producten gelden.

De productwijzers voor de Aansprakelijkheidsverzekering particulier (AVP), de inboedelverzekering, de motorijtuigenverzekering, de opstalverzekering de rechtsbijstandverzekering en de Schadeverzekering inzittenden (SVI) zijn per 1 januari 2017 komen te vervallen. Hiervoor in de plaats zijn de Verzekeringskaarten gekomen.

Inkomen
Verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers

Schadeverzekeringen
Aanhangwagen, boottrailer, paardentrailer en bagagewagen
Caravanverzekering
Ongevallen verzekering inzittenden (OVI)
Pechhulpverzekering
Pleziervaartuigenverzekering
Rechtsbijstand in het verkeer
Reis- en annuleringsverzekering