Der Kinderen Assuradeuren BV is een volmachtbedrijf. De meeste verzekeringsintermediairs zijn dat niet: zij zijn een tussenpersoon tussen de verzekeringsmaatschappij en de verzekerde.
Een volmachtbedrijf daarentegen heeft van verzekeringsmaatschappijen de volmacht gekregen om zelf te beoordelen of een bepaald risico verzekerbaar is, zelf polissen op te stellen en schades af te wikkelen.
Dat doen verzekeringsmaatschappijen natuurlijk niet zomaar: het is een teken van groot vertrouwen in het volmachtbedrijf.

Waarom is dat interessant voor u?

Wat betekent dat nu voor u, het feit dat der Kinderen Assuradeuren BV een volmachtbedrijf is? Op de eerste plaats betekent het dat u uw belangen toevertrouwt aan een organisatie waarvan grote verzekeringsmaatschappijen zeggen: dit bedrijf is zo deskundig en betrouwbaar, wij geven het een volmacht om namens ons te handelen. Op het moment dat zich schade voordoet, betekent het dat der Kinderen zelf het hele proces afhandelt: vanaf de schademelding tot en met de uitbetaling. Daardoor bent u niet nummer zoveel die bij een grote verzekeringsmaatschappij een schadeclaim indient, maar onze persoonlijke klant, die wij zeer zorgvuldig en heel snel helpen.

Der Kinderen is al sinds 1981 volmachtbedrijf voor de meeste typen schadeverzekeringen. Sinds 2009 zijn wij ook – en dat is tamelijk uniek – volmachtbedrijf voor ziekteverzuimverzekeringen.

Transparantie

Wij zijn ontstaan uit der Kinderen Verzekeringen BV. Voor 1 januari 2012 werden de volmacht-activiteiten door der Kinderen Verzekeringen BV uitgevoerd. Hierdoor ontstond er soms onduidelijkheid voor de consument. Deed hij zaken met het volmachtbedrijf of met het bemiddelingsbedrijf? Door deze splitsing is er een duidelijke rol en belang-transparantie ontstaan.
der Kinderen Verzekeringen BV heeft er voor gekozen op basis van ongebonden objectieve bemiddeling werkzaamheden voor u uit te voeren. Op de website van ons bemiddelingsbedrijf www.derkinderen.com wordt deze werkwijze nader toegelicht.

Belangenconflict
Ter voorkoming van conflicterende belangen hanteren wij enkele regels, welke u kunt terugvinden op pagina belangenconflict.

Klachten
Hierover kunt op deze pagina alles nalezen.

Reactietermijnen
Onze reactietermijnen kunt u op deze pagina nalezen.

Schade
U heeft schade? Lees dan onze brochure door.

Meer informatie?

Er is door de NVGA een brochure ontwikkeld over wat een volmachtbedrijf voor u betekent. U kunt de folder hier bekijken.

Wilt u meer informatie over een van onze producten of een vrijblijvende offerte ontvangen, dan kunt u contact opnemen met onze bemiddelaar der Kinderen Verzekeringen BV.